HEM >> HÄCK LABYRINT

HÄCK LABYRINT


HÄCKLABYRINT 


Lerbäcks Labyrint befinner sig vid Hotel & Restaurang PerOlofGården i Åsbro.


I PerOlofGårdens anlägning finns en  kopia av Hampton Courts berömda labyrint.

Labyrint är ett system av gånger som ofta förgrenar sig och korsar varandra.

Detta är avsett för att förvirra och vilseleda den som färdas i den.


En vandring kan vara båda avkopplande och spännande.

I samtliga fall letar man till centret av labyrinten,

i Lerbacks Labyrint  är centret markerad med två stora al trä. Kolla på dessa fina trä

med härliga microbiotop som tillhör det mjuk gröna bokträ.


Lerbäcks Labyrint är  byggd och inplanterad under ett 6 månadsperiod i 2013.

Nu -  2020 -  har vi att trimmad trä på önskad höjd vilken är 185 cm.


Trädgårdslabyrinter bestående av ett system av grusgångar separerade av höga buskhäckar var populära i slottsträdgårdar och på större gods under 1700- och 1800-talet. (Källa : Wikipedia)


Lerbäcks Labyrint är en  kopia av Hampton Courts berömda labyrint.

Hampton Court Palace är ett slott som ligger 13 engelska mil sydväst om London i Storbritannien, invid floden Themsen, och nära gränsen mellan Storlondon och Surrey.

Trädgårdslabyrinter bestående av ett system av grusgångar separerade av höga buskhäckar var populära i slottsträdgårdar och på större gods under 1700- och

1800-talet. (Källa : Wikipedia)



4200

Gröna Bok

550

 m. att gå


2

Gamla Al trä

Månads Arbete

Copyright @ All Rights Reserved 2016